Ako ma vidia…

Ako spoluambasádor Európskeho roka rozvoja som bol 7. Júna 2015 hosťom Adely Banášovej v relácii “Spojky”. Reláciu si môžete vypočuť z archívu rtvs.sk/radio/archiv/11418/245430
Adela o mne povedala:
Maroš Čaučík je človek, z ktorého sála pokoj a nadhľad. Faktory, ktoré v spojení s charakterom pre mňa znamenajú veľmi hodnotný mix. Len taký človek robí rozhodnutia radostne, zo srdca a ľudsky. Vďaka pánovi Čaučíkovi som pochopila čo je to byť jedného ducha v JednoDuchosti a že je zbytočné, aby sme žili zložito, lebo potom je život ZloŽitý a zle žitý. Som rada, že silu svojej osobnosti a inšpirácie smeruje aj na deti. Adela Banášová, moderátorka
Maroša vnímam najmä ako múdreho a dobrého ČLOVEKA...
Keď nepozná odpoveď – hľadá, keď si nie je istý – pýta sa, a ak je o niečom presvedčený, v mieri a v pokoji predkladá argumenty (a tak často spoznáva a rozumie „umeniu lososa“:).
Nepotreboval dospieť k „múdrosti starca“. Ako veľmi mladý si nedal pokriviť chrbát režimom, v ktorom sa spolu s ďalšími odvážlivcami „opovažovali“ duchovne formovať „budúcnosť“ socialistickej vlasti, po páde režimu sa rozhodol nechať sľubnú kariéru a pokračovať v práci pre deti a mládež v neziskovom sektore a vybudovať tak eRko, ktoré má za sebou 25 rokov aktívnej činnosti... Upozornil na biedu v rozvojových krajinách a prišiel s myšlienkou Dobrej noviny... Chodí s očami otvorenými a vo svojom presvedčení o pomoci pokračuje v Platforme i na vysokoškolskej pôde, kde prednáša študentom... A pri tom všetkom chápe a rozumie, že stále je kam kráčať a posúvať sa.
Má nárok byť si vedomý toho, že počas 50 rokov života zasial veľa dobra... A predsa (uznávam, že je to „výsada“ tých, ktorí Maroša poznajú), Maroš je stále ten istý – hľadá a pýta sa v skromnosti a pokore pred Pravdou samou. Je to ten Maroš, ktorý mi pri návšteve ponúkne už po niekoľkýkrát zapekané rožky s nivou. Nie preto, že by si nevážil hosťa. Práve naopak – pretože si pamätá chuť detstva a chce sa o ňu deliť...
Maroš JE dobrý a múdry ČLOVEK...
Veronika Karáčová, matka na plný úväzok
Maroša poznám viac ako dvadsať rokov. Je pre mňa človek činu s veľkým srdcom, múdry, rozvážny a vnímavý na potreby druhých. Človek, ktorý sa usiluje o to, aby bol náš svet lepší.
Agáta Pešková, zástupkyňa riaditela Nadácie Konrada Adenauera pre Slovenskú republiku