O MNE


N arodil som sa 22. septembra 1965 v Bratislave v kresťanskej rodine, kde rodičia žili a odovzdávali svoju vieru deťom napriek režimu, ktorý za náboženstvo prenasledoval svojich občanov. Počas gymnaziálnych štúdií som sa začal angažovať v "podzemnej cirkvi" a popri vysokej škole som začal viesť stretnutia detí v laickom hnutí apoštolátu detí pod vedením Evžena Valoviča. Toto hnutie spolu s hnutím mládeže a rodín koordinoval tajný biskup Ján Chryzostom Korec.

Vyštudoval som Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej, odbor Telekomunikácie. Po roku základnej vojenskej služby som pracoval ako odborný referent na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V septembri 1990 som bol jedným zo zakladajúcich členov eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí a vo februári 1991 som sa stal jeho výkonným tajomníkom, neskôr predsedom.

Spolu s Terkou Žitňanskou sme v prvých rokoch existencie eRka veľa cestovali po Slovensku, aby sme tak odpovedali na pozvania a potrebu rozšíriť prácu s deťmi v katolíckych farnostiach, ktorá počas 40 rokov totalitného socialistického režimu nebola možná. Vybudovali sme základy eRka ako jednej z najväčších detských organizácií s členskou základňou na území celého Slovenska. Ako zástupca eRka som pôsobil v predsedníctve Rady mládeže Slovenska, strešnej organizácie detských a mládežníckych organizácií. Z pozície podpredsedu RMS som sa venoval vzťahu mládežníckych organizácií s Ministerstvom školstva SR a vybudovaniu systému podpory a základov mládežníckej politiky Slovenskej republiky..

Bol som spoluzakladateľom viacerých aktivít na ochranu nenarodených detí ako Deklarácia práv počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodených, alebo iniciatívy z vyhlásenie 25. marca ako Deň počatého dieťaťa. Bol som iniciátorom koledníckej akcie Dobrá novina, ktorej prvý ročník sa uskutočnil na Slovensku na Vianoce 1995. Postupne sa Dobrá novina stala najväčšou pravidelnou dobrovoľníckou akciou na Slovensku a jednou z najväčších verejných zbierok v našej krajine. Dobrej novine sa venujem až doteraz, od roku 1997 v pozícií riaditeľa programu rozvojovej spolupráce eRka Dobrá novina. Stál som pri zrode Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, ktorá zastrešuje slovenské mimovládne organizácie aktívne v zahraničnej rozvojovej a humanitárnej pomoci. V počiatočnom období som bol jej hovorcom, neskôr predsedom a členom predsedníctva.

Od roku 2001 som ženatý a spolu s manželkou Zuzkou žijeme v Bratislave a obaja pracujeme na sekretariáte eRka. V roku 2015, ktorý bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok rozvoja, som bol menovaný ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí za Ambasádora Európskeho roka rozvoja.

V marci 2016 som vo voľbách do NR SR kandidoval na kandidátke Kresťanskodemokratického hnutia ako nestraník.

MOJE HODNOTY


DETI

Deti ma naučili otvorenosti. Urobím všetko pre to, aby bola spoločnosť otvorená im.
Cez Dobrú novinu sme pomohli tisícom detí v Afrike. Zasadím sa za účinnú pomoc núdznym doma aj v zahraničí.

RODINA

Môžu nás presviedčať o inom, ale bez prirodzenej rodiny to nejde. Som pripravený brániť ju.
Stál som za akciami, ktoré šíria úctu k životu. Právo na život od počatia po prirodzenú smrť je pre mňa kľúčová hodnota.

OTVORENOSŤ A SLUŠNOSŤ

Často sa zdá, že štát a občania sú dva rozdielne svety. Budem sa aktívne usilovať nájsť ich spoločnú reč.
Slušný a otvorený štát si váži prácu tých, ktorí nezištne pomáhajú. Dobrovoľníci si zaslúžia väčšie uznanie v spoločnosti.
Ctím si pravdu a nemám rád politickú aroganciu. Mojou víziou je služba pre spoločné dobro.


BLOG


1. januára 2018
maros1

Rozhovor po udelení štátneho vyznamenania

Na Nový rok sme sa dočkali nečakaného prekvapenia. Prezident SR Andrej Kiska udelil spoluzakladateľovi eRka a súčasnému riaditeľovi Dobrej noviny Mariánovi Čaučíkovi štátne vyznamenanie, Pribinov kríž […]
25. januára 2016
maros 2

Boj za slobodu a demokraciu – časť II.

17. November – Deň boja za slobodu a demokraciu – časť II. November 1989 som zažil ako 24-ročný mladý muž zamestnaný na Filozofickej fakulte UK kde […]
24. januára 2016
maros 3

Boj za slobodu a demokraciu

Je dobré, že 17. November sa stal štátnym sviatkom a každoročnou pripomienkou Nežnej revolúcie. Slobodu a demokraciu dnes máme vďaka mnohým statočným ľuďom, ktorí si udržali […]

KONTAKT


 

POŠLI SPRÁVU MAROŠOVI:


mcaucik2016@gmail.com